Čísla a fakty

Čísla a fakty o SPORT 2000 - o nákupnom družstve združujúcom maloobchodníkov so športovým tovarom


Jednateľ spoločnosti:   Dr. Holger Schwarting
Datum založenia:   25. máj 1972
Zamestnanci (centrála):   95
Zamestnanci (predajne):   2.871
Celkom obchodníkov:   285
Celkom predajní:   475
Predajná plocha celkom:   162.000 m²
Obrat 2013:   € 483,6 Mio.


Prodajný model družstvo

SPORT 2000 sa ako družstvo samostatných predajcov športových potrieb sústredí na ponuku tovarov a služieb, ktoré podporia obchodníka na ceste za úspechov. Kombinácia rýchlo reágujúcej centrály a silného, regionálneho obchodníka je najlepšou možnou variantou, ako byť na trhu úspešný.

Vzájomná spolupráca spočíva predovšetkým v realizácii nákupu kvalitných produktov z oblasti športu, rovnako tak ako vo výmene know-how, v ponuke vybraných školení, sledovaní trendov trhu, monitoringu hlavných cieľových skupín zákazníkov a v ďalších oblastiach.


Predstavenstvo a dozorná rada SPORT 2000

Vedenie predstavenstva:
Dr. Holger Schwarting
Predstavenstvo: Josef Picher (predseda)
Gerald Dejaco (zástupca predsedu)
Dozorná rada: Peter GÜNTHER (predsedajúci)
Peter Trappel (zástupca)
Josef Pramstaller
Bernhard Stolz
Johannes Trauner
Martin Wibmer

 

nach oben