SPORT 2000 International

Jedna z najväčších športových obchodných organizácií na svete

SPORT 2000 International je jednou z najväčších nákupných organizácií na svete združujúcich samostatných maloobchodných predajcov so športovým tovarom. V súčastnosti je v SPORT 2000 International celkom 3.671 predajní v 23 krajinách: Nemecko, Francúzko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Luxembursko, Grécko, Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Litva, Írsko, Turecko a samozrejme Rakúsko. Celkovo vykazoval SPORT 2000 International v roku 2013 obrat cca 5,83 miliardy Eur a zaistil na predajnej ploch 1,5 Mio m² cca  35.000 pracovných miest.

Viac informácií:
SPORT 2000 International
nach oben