SPORT 2000
SPOLOČNE SILNÍ

Spoločne silní:
Družstvo ako perspektívna forma podnikania

 

"Regionálne", "hospodárske", "úspešné", "bezpečné", "perspektívne" a "spolupracujúce" sú podľa rakúskeho družstevného zväzu najčastejšie charakteristiky, ktoré sa spájajú s družstevnou formou podnikania. Silná komunita vytvára istotu a trvalo posilňuje každého jednotlivého maloobchodníka v jeho regióne v oblasti športového maloobchodu. Najmä v ťažkých časoch sa družstevná forma podnikania ukazuje ako silný model pre budúcnosť, zdôrazňuje člen predstavenstva SPORT 2000 Dr. Holger Schwarting: "Družstevná forma podnikania zažíva v súčasnosti nový rozkvet. Dnes je viac ako kedykoľvek predtým zmysluplné spájať malých maloobchodníkov do komunity, aby sa navonok javili ako silný celok. Krízové časy ukázali, že táto úzka súdržnosť funguje a posilňuje nás. Tento princíp partnerstva sa vypláca nielen v rámci spoločnosti, ale aj v celom dodávateľskom reťazci."

 

Podpora pre obchodníkov na mnohých úrovniach

Vstup do združenia ako obchodník prináša mnoho výhod. Koniec koncov, funkciou združení ako takých by mala byť podpora ich členov v mnohých činnostiach. Predovšetkým zabezpečujú tok tovaru a platieb medzi obchodom a priemyslom, a preto majú pre pridružené obchodné subjekty dôležitú finančnú funkciu. Najmä pre stredné podniky je to nevyhnutný základný kameň pre rozvoj finančnej stratégie a stratégie prežitia v konkurenčnom boji. "Pridružené služby združenia, ako napríklad vyjednávanie podmienok so zmluvnými dodávateľmi, ako aj preberanie rizika neplnenia zmluvných záväzkov voči zmluvným dodávateľom v mene združených členských spoločností, zabezpečuje ústredie združenia, napríklad SPORT 2000. Týmto spôsobom preberáme funkciu poisťovacieho a úverového orgánu pre všetkých obchodníkov spoločnosti SPORT 2000," vysvetľuje Dr. Schwarting a dodáva, že to znamená, že dodávatelia nemusia vykonávať individuálne kontroly úverovej bonity a v prípade potreby sa môžu spoľahnúť na záväzok odškodnenia zo strany družstva. Centrála SPORT 2000 podporuje maloobchodníkov aj celým radom poradenských a podporných služieb vrátane marketingu, predaja, ďalšieho vzdelávania, IT, administratívy, logistiky a digitalizácie.

Súdržnosť medzi centrálou, obchodníkmi a priemyslom

Spoločnosť SPORT 2000 spolupracuje nielen s predajcami, ale aj s priemyselnými partnermi, kde sa v priebehu rokov vytvorila silná súdržnosť, ktorá sa osvedčila. "Covid-19 zasiahol celé odvetvie s nečakanou silou. Partnerský prístup s našimi priemyselnými partnermi, ktorý aktívne presadzujeme už mnoho rokov, sa ukázal ako faktor úspechu. Spoločne sme našli riešenia, ako čo najlepšie podporiť našich predajcov a dostať ich cez obdobie uzatvárania obchodov," hovorí Dr. Schwarting, ktorý je v neustálom úzkom kontakte so svojimi členmi a partnermi, a dodáva: "Reakcia na riešenie tejto náročnej situácie bola zo všetkých strán veľmi pozitívna. Na tom budeme v budúcnosti stavať."

Úryvok z rozhovoru s Dr. Schwartingenom pre SAZ.