Ochrana osobných údajov

Teší nás, že si navštívil naše webové stránky! Prevádzkovateľ týchto webových stránok je Zentrasport Österreich e. Gen, Ohlsdorfer Straße 10, 4694 Ohlsdorf. Všetky uvedené označenia v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov platia pre osoby mužského i ženského pohlavia.

Rozsah platnosti
Táto informačná povinnosť je určená nasledujúcim osobám:

 • osoby, ktoré odoberajú newsletter
 • osoby, ktoré sa zúčastňujú súťaže
 • osoby, ktoré vypĺňajú prihlášku
 • osoby, ktoré navštívia naše webové stránky

Zodpovednosť
Zentrasport Österreich e. Gen.
Ohlsdorfer Straße 10, 4694 Ohlsdorf
Dr. Holger Schwarting, správna rada

Kontaktné údaje v prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov
Mag. Julia Forsthuber
Ohlsdorfer Straße 10,
4694 Ohlsdorf
E-mail: j.forsthuber@sport2000.atTel: +43 7612 780 401

 

Spracovanie dát

Prihlásenie k odberu newslettera

Právny základ/kategória údajov
Spracovanie tvojich osobných údajov je založené na tvojej registrácii k odberu newslettera. K odberu newslettera sa môžeš zaregistrovať buď vyplnením formulára pre zasielanie newslettera, alebo účasťou v súťaži a udelením súhlasu so zasielaním newslettera, alebo tým, že nám výslovne oznámiš svoje meno a priezvisko a e-mailovú adresu pre registráciu na odber newslettera.

Popis a spracovanie údajov
Newsletter sa rozosiela cez webovú aplikáciu eworx Marketing Suite. Pri prevádzke tejto aplikácie rozlišuje spoločnosť eworx Network & Internet GmbH medzi produktívnymi, testovacími a vývojovými systémami. Produktívne systémy sú prevádzkované na vlastnom hardvéri a na vlastných virtuálnych serveroch. Pre prístup k serverom alebo k dátam v databáze sú špeciálne definovaní používatelia, ktorí majú iba najnutnejšie práva na čítanie a zápis.

Testovacie a vývojové systémy tiež bežia na vlastnom hardvéri a na vlastných serveroch a z hľadiska prístupu a prístupových práv sú tiež úplne oddelené od produktívnych systémov. Na zaistenie čo najlepšieho fungovania sa na vývoj a testovanie používajú kópie produktívnych dát. Tie sú však pred použitím úplne anonymizované, takže nie je možná žiadna ďalšia identifikácia.

Fyzický prístup do kancelárií spoločnosti, kde sa dáta spracovávajú, je iba pre poverené osoby. Prístup do podnikového systému iba cez užívateľské konto.

Kontaktné údaje:

eworx Network & Internet GmbH

+43 50 1212 · office@eworx.at · eworx.at

Headquarter Rohrbach-Berg · Hanriederstraße 25 · 4150 Rohrbach-Berg

Sídlo Linz TECHCENTER · Hafenstraße 47-51 · 4020 Linz

Otázky, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov spravovaných spoločnosťou eworx, ti budú zodpovedané na e-mailovej adrese datenschutz@eworx.at, alebo na tel. +43 50 1212 200.

Odvolanie súhlasu/doba uchovávania
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu s účinkom do budúcnosti. Odvolanie je možné vykonať neformálne prostredníctvom individuálneho odkazu na odhlásenie v každom newsletteri alebo je možné zaslať e-mail na adresu marketing@sport2000.at.

V prípade odhlásenia odberu newslettera budú osobné údaje zhromaždené pre účely newslettera vymazané ihneď po odhlásení odberu newslettera (pokiaľ nie je zákonne požadované ich uchovanie pre iné spracovanie údajov).

 

Účasť v súťaži

Právny základ
Spracovanie tvojich osobných údajov je podmienené tvojou účasťou v súťaži.

Účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje získané pri účasti v súťažiach budú spracovávané iba za účelom správy súťaže.

Doba uchovania osobných dát
Po ukončení súťaže budú osobné údaje vymazané.

 

Vyplnenie formulára na uchádzanie sa o prácu online (SPORT 2000 centrála)

Právny základ/Účel
Spracovanie tvojich osobných údajov je možné na základe vyplnenia formulára žiadosti o prácu a dobrovoľným odoslaním tvojich údajov. Tieto údaje ukladáme do databázy žiadateľov a spracovávame ich v rámci procesu výberového konania. S poskytnutými údajmi bude zaobchádzané ako s prísne dôvernými a nebudú odovzdané tretím stranám.

Kategórie dát
Pri vyplňovaní formulára žiadosti sa zhromažďujú nasledujúce údaje: oslovenie, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, najbližšia možnosť nástupu, životopis (nepovinné informácie sú titul, motivačný list a referencie).

Doba uloženia
Poskytnuté osobné údaje budú uložené v databáze žiadateľov. Pokiaľ nedáš súhlas na uchovanie tvojej žiadosti, budú tvoje dokumenty vymazané po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie 6 mesiacov.

 

Návšteva webových stránok

Právny základ/Účel
Právnym základom pre spracovanie tvojich osobných údajov v súvislosti s tvojou návštevou webových stránok je náš prioritný a oprávnený záujem poskytovať ti tieto webové stránky, zlepšovať a rozvíjať tieto webové stránky, zostavovať štatistiky používania, odhaľovať, predchádzať a vyšetrovať útoky na naše webové stránky.

Kategórie dát
Okrem údajov, ktoré sám poskytneš pri registrácii k odberu newsletteru/účasti v súťaži/vyplneniu formulára žiadosti o prácu, sú v priebehu tvojej návštevy našich webových stránok zhromažďované nasledujúce informácie:

Dátum a čas otvorenia stránky na našich webových stránkach, verziu tvojho webového prehliadača, webová stránka (URL), ktorú si navštívil pred vstupom na tieto webové stránky, a tiež niektoré súbory cookie.

IP adresy sú zhromažďované a ukladané iba v anonymizovanej podobe. Ako obyčajný návštevník webových stránok sa tak môžeš informovať o našich ponukách a aktivitách bez akýchkoľvek záväzkov a bez možnosti, aby sme tieto údaje spojili s tvojou osobou. Pre zvýšenie užívateľskej prívetivosti je k dispozícii možnosť identifikácie predajcov v tvojom okolí. To si vyžaduje tvoj výslovný súhlas prostredníctvom potvrdenia dotazu na polohu.

Doba uloženia
Tvoje údaje budú uložené po dobu 26 mesiacov. K dlhšiemu ukladaniu dochádza iba v prípade, že je to nevyhnutné na vyšetrovanie zistených útokov na naše webové stránky.

 

Cookies

Na týchto webových stránkach sa používajú tzv. cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý môže byť uložený v tvojom počítači pri návšteve webovej stránky. Všeobecne sa súbory cookie používajú na to, aby používateľom poskytli ďalšie funkcie na webových stránkach. Môžu byť napríklad použité na uľahčenie navigácie na webových stránkach, na to, aby si mohol pokračovať v používaní webových stránok tam, kde si ich opustil a/alebo na uloženie tvojich preferencií a nastavení pri ďalšej návšteve webových stránok (napr. sledovanie polohy). Súbory cookie nemôžu pristupovať k žiadnym iným dátam vo vašom počítači, čítať ich ani ich meniť.

Väčšina súborov cookie na týchto webových stránkach sú tzv. „Session-Cookies“. Po opustení našich webových stránok sa automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie naopak zostávajú v počítači, kým ich v prehliadači ručne neodstrániš. Tieto trvalé súbory cookie používame na to, aby sme ťa pri ďalšej návšteve našich webových stránok rozpoznali.

Pokiaľ chceš mať súbory cookie vo svojom počítači pod kontrolou, môžete nastaviť prehliadač tak, aby ťa upozornil na to, že webové stránky chcú ukladať súbory cookie. Súbory cookie môžeš tiež zablokovať alebo odstrániť, ak už boli do tvojho počítača uložené. Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako tieto kroky nastaviť, použi funkciu „Pomoc“ v prehliadači.

Vezmi prosím na vedomie, že zablokovanie alebo vymazanie súborov cookie môže ovplyvniť tvoj online zážitok a zabrániť ti plne využívať tieto webové stránky.

 

Facebook Pixel

Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook prebieha v rámci zásad používania údajov spoločnosti Facebook. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku nájdeš v zásadách správy dát spoločnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Zhromažďovanie a používanie tvojich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku pomocou technológie Facebook Pixel môžeš odmietnuť. Ak chceš upraviť typy reklám, ktoré sa ti v rámci Facebooku zobrazujú, môžeš navštíviť stránku zriadenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa pokynov na nastavenie reklamy zobrazovanej na základe použitia: www.facebook.com/settings.

Nastavenia sú nezávislé na platforme, t.j. platia pre všetky zariadenia, napríklad stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Ak chceš zabrániť zhromažďovaniu tvojich údajov pomocou Facebook Pixelu na našich webových stránkach, klikni na nasledujúci odkaz:

Deaktivovať funkciu Facebook Pixel

Poznámka: Po kliknutí na odkaz sa do tvojho zariadenia uloží „opt -out cookie“. Ak súbory cookie v prehliadači vymažeš, musíš na odkaz kliknúť znova. Odhlásenie navyše platí iba v rámci prehliadača, ktorý používaš, a iba v rámci našej webovej domény, na ktorej bol odkaz odkliknutý.

 

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, čo sú textové súbory umiestnené na tvojom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Tvoje údaje spracovávame, aby sme mohli ľahko a efektívne vytvárať použiteľné štatistiky, ktoré sa týkajú prístupu na webové stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o tvojom používaní webových stránok (vrátane tvojej IP adresy a adresy URL navštívených webových stránok) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Žiadne vaše údaje zhromaždené službou Google Analytics neukladáme.

Tieto webové stránky používajú možnosť anonymizácie IP, ktorú ponúka služba Google Analytics. Tvoja IP adresa bude preto spoločnosťou Google skrátená/anonymizovaná, hneď ako spoločnosť Google dostane tvoju IP adresu. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na našu žiadosť za účelom vyhodnocovania tvojho používania webových stránok, zostavovania správ o činnosti na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na webových stránkach a používaním internetu. IP adresa poskytnutá tvojím prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spoločnosťou Google zlúčená s inými údajmi.

Používanie súborov cookie môžeš odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači. Radi by sme ťa však upozornili, že v takom prípade nebudeš môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Môžeš tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala tvoje údaje v nástroji Google Analytics, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zhromažďovanie tvojich údajov službou Google Analytics na týchto webových stránkach môžeš tiež zabrániť kliknutím na nižšie uvedený odkaz. Po odkliknutí bude nastavený opt -out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu tvojich údajov pri návšteve týchto webových stránok.

Deaktivovať Google Analytics

Ďalšie informácie o podmienkach používania služby „Google“ a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdeš na nasledujúcich dvoch adresách: www.google.com/analytics/terms/de.html
www.google.at/intl/at/policies/

 

Microsoft Clarity

Tieto webové stránky používajú službu „Clarity“ od spoločnosti Microsoft Corporation. Clarity používa okrem iného súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok, a tiež tzv. sledovací kód. Zhromaždené informácie sú prenášané do Clarity a tam sú uložené. Podľa spoločnosti Microsoft môžu byť tieto informácie použité aj na reklamné účely. Pozri Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o spoločnosti Clarity nájdeš v sadách ochrany osobných údajov.

 

Online marketing a digitálna komunikácia s Mautic

Na našich webových stránkach používame open source softvér pre automatizáciu marketingu Mautic. Ide o analytický a sledovací softvér na prideľovanie a ukladanie údajov o používaní dát (vrátane použitého prehliadača, posledné navštívené stránky, dĺžky pobytu) a tiež o nástroj na zasielanie e-mailov. Mautic používa „cookies“, ktoré sa ukladajú do tvojho počítača a umožňujú nám analyzovať tvoje používanie webových stránok. Zhromaždené informácie nám Mautic vyhodnocuje (napr. IP adresu, zemepisnú polohu, typ prehliadača, dobu trvania návštevy a zobrazené stránky), aby sme mohli vytvárať správy o návštevách a navštívených stránkach a tým zlepšovať našu prítomnosť na internete.

 

Práva dotknutej osoby

Podľa európskeho nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR) máš nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR
 • Právo na opravu nepresných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz osobných údajov pri splnení podmienok podľa čl. 17 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracovania, ak sú splnené podmienky podľa článku 18 GDPR
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR
 • Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR
 • Právo odvolať súhlas
 • Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakúsky úrad pre ochranu osobných údajov)
Wickenburggasse 8
1080 Viedeň
Telefón: +43 1 52 152-0e-mail: dsb@dsb.gv.at

Spoločnosť Zentrasport Österreich e. Gen. si vyhradzuje právo zistiť vhodnými prostriedkami tvoju totožnosť pri výkone tvojich práv ako subjektu údajov.
Zentrasport Österreich e. Gen, máj 2019